• Drawing Number Composition

Ritningsnummersammansättning

Svänglager används ofta inom maskinindustrin. Främst fyra standardserier:

Enkelrad fyrpunktskontaktkulsvänglager (01 serie)

Enkelradigt korsade rullager (11 seriell)

Dubbelradigt kulsvänglager (02 serie)

Svänglager med tre rader (13 serier)

Svänglagerexemplen på specifikation av bastyperna (ritningsnummersammansättning):

Xinda lager - Xuzhou svänglager tillverkare, tillhandahåller en mängd olika standard eller icke-standard svänglager, ytterdiameter intervall på 200mm-5000mm, en mängd olika svänglager ytbehandlingsprocesser, för att möta kundernas anpassningsbehov.